Acam Solution s.r.o.

„Zavádíme moderní řídicí a měřicí technologie, abychom přispěli k Vašemu úspěchu...“

O nás

Společnost Acam Solution byla založena v roce 2014 jako reakce na rostoucí poptávku v dynamicky se rozvíjejícím prostředí průmyslové výroby, s rostoucími nároky na kvalitu, produktivitu a konkurenceschopnost.

Navázala na předchozí individuální pětileté podnikatelské zkušenosti svých zakladatelů v oblasti energetiky, průmyslové automatizace a vývoje. Náš pracovní tým tvoří výběr absolventů technických vysokých škol, kteří v praxi prokázali inovativní myšlení, flexibilitu, tvořivost a smysl pro detail při řešení náročných technických úkolů našich zákazníků.

Klademe důraz na vzdělávání a další odborný růst našich specialistů, abychom mohli trvale poskytovat ve svých řešeních nejmodernější technologie a postupy. Nasloucháme svým zákazníkům, abychom individuálním přístupem k jejich požadavkům efektivně naplnili jejich očekávání.

Za naši relativně krátkou dobu na trhu jsme se stali dodavateli společností jako je Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe či Fanuc, které jsou pověstné svou náročností sami k sobě i k svým dodavatelům. I nadále chceme být vyhledávaným partnerem pro všechny, kteří investují do budoucnosti své výrobní základny. Proto pracujeme tak, aby měl každý důvod nás přizvat ke spolupráci.

Těším se na spolupráci i s Vámi.

Ing. Pavel Bortlík
Ředitel společnosti
Acam Solution s.r.o.